Nyheter

 • Inkluderande Barnehage- og Skulemiljø

  INKLUDERANDE, MILJØ OG KRENKELSAR « I vår barnehage arbeider vi kontinuerleg og systematisk for å fremje eit trygt og inkluderande barnehagemiljø, og med å oppdage, undersøke og forebygge alle former for krenkelsar. Vi stoppar krenkelsar og fyljer opp med eigna tiltak heilt til barna opplever at dei har eit trygt og inkluderande miljø.»

  29.06.2018 11.04
 • Vassenden Barnehage på Facebook

  Vassenden Barnehage AS har eiga Facekook side. Her legg vi ut litt bilder som viser kva vi driv med om dagane :-)

  05.02.2018 11.13
 • Vårt uteliv - Friluftsåret 2018

  Som naturbarnehage er vi glade for at det no blir sett fokus på Gleda av å bruke naturen rundt oss. Vi ser det som viktig at borna får oppleve naturens betydning for kropp og sinn. " Ekte natur gjer noko med born og menneskje som er vanskeleg å måle, men som ein likevel kan sjå, observere og sanse! " (Loftsnes)

  01.02.2018 10.35
 • Barnehageplass i Vassenden Barnehage? Velkomne til oss.

  For alle dei som ynskjer å søkje barnehageplass , ta gjerne kontakt med barnehagen :-) På telefon: 57727322 På E-post:Vassbarn@gmail.com Eller stikk innom for ein prat. For å søke plass må de gå inn på kommunen sine sider, søke opp Vassenden barnehage under private barnehagar. Så kan de søke barnet Dykkar inn til oss :-) Velkomne til oss

  01.01.2018 10.30
 • Se flere aktuelle saker i arkivet...

Årshjul i Vassenden Barnehage

Årshjul for barnehageåret 2019 / 2020 Her kan de finne ein oversikt på ulike arrangement i barnehagen, som til dømes: karneval, forutkafe, jule og påskefrokost eller andre foreldrearrangement. Her har vi også skrive opp plandagar, og andre dagar barnehagen held stengt i løpet av året.

Er du i tvil om du skal sende barnet ditt i barnehagen?

SJUKE BARN I BARNEHAGEN Du kjem sikkert mange gonger til å stille deg sjølv spørsmålet: Er mitt barn friskt nok til å vere i barnehagen saman med andre born? Hensikta med dette skrivet er å gi informasjon som gjer det lettare for foreldre å svare på spørsmålet.