Oppdatert informasjon om Coronaviruset

Folkehelseinstituttet Følg råda som kan førebygge smitte: Vask hendene ofte med vatn og såpe, ved hoste bruk anten papirlommetørkle eller host i albogen, og ikkje host mot andre menneske.