Inkluderande Barnehage- og Skulemiljø

INKLUDERANDE,RAUS OG STØTTANDE « I vår barnehage arbeider vi kontinuerleg og systematisk for å fremje eit trygt og inkluderande barnehagemiljø, og med å oppdage, undersøke og forebygge alle former for krenkelsar. Vi stoppar krenkelsar og fyljer opp med eigna tiltak heilt til barna opplever at dei har eit trygt og inkluderande miljø.»

INKLUDERANDE, MILJØ OG KRENKELSAR

 

 

MÅL ETTER ENDT PROSJEKT ER:

« I vår barnehage arbeider vi kontinuerleg og systematisk for å fremje eit trygt og inkluderande barnehagemiljø, og med å oppdage, undersøke og forebygge alle former for krenkelsar. Vi stoppar krenkelsar og fyljer opp med eigna tiltak heilt til barna opplever at dei har eit trygt og inkluderande miljø.»

På denne sida til UDIR finn de mykje godt og interessant lesestoff om arbeidet med Inkludering, nulltoleranse for mobbing, trivsel, fysisk miljø mm.

 

På denne sida til Udir kan de gå inn og lese litt om prosjektet som blir drive rundt i barnehagane.