EIGARSTYRET I VASSENDEN BARNEHAGE SA

Vassenden Barnehage er ein foreldreeigd, og foreldredriven barnehage. Dette gjer at DU som føresatt i ditt barns barnehage kan ha stor grad av påverknad på drifta. Eigarstyret i barnehagen er valt av dei føresette sjølve, Og det er dei som kan hjelpe deg til å få den barnehagen DU ynskjer for ditt barn.

 

 

 

 

EIGARSTYRET I VASSENDEN BARNEHAGE SA

2021 - 2022 

 

Styreleiar - Jeanette Engen e-post: jea.engen@gmail.com

 

Styremedlem - Reidun Kvammen Ekrol e-post: steinbukken111@hotmail.com

StyremedlemEndre Johnsen  e-post: Endre.johnsen@enivest.net

Styremedlem - Kai Maris Alm Rødningsby e-post: kaimarius@live.com

 

 

Endringar i Eigarstyret blir gjordt ved val på årsmøte for laget medio mars kvart år.