Organisasjonens oppbygging - organisasjonsstruktur

Vassenden Barnehage er ein foreldreeigd, og foreldredriven barnehage. Dette gjer at DU som føresatt i ditt barns barnehage kan ha stor grad av påverknad på drifta. Eigarstyret i barnehagen er valt av dei føresette sjølve, Og det er dei som kan hjelpe deg til å få den barnehagen DU ynskjer for ditt barn.