EIGARSTYRET I VASSENDEN BARNEHAGE SA

Vassenden Barnehage er ein foreldreeigd, og foreldredriven barnehage. Dette gjer at DU som føresatt i ditt barns barnehage kan ha stor grad av påverknad på drifta. Eigarstyret i barnehagen er valt av dei føresette sjølve, Og det er dei som kan hjelpe deg til å få den barnehagen DU ynskjer for ditt barn.

 

 

 

 

EIGARSTYRET I VASSENDEN BARNEHAGE SA

2018 - 2019 

 

StyreleiarRaymond Sandøy, e-post:Raymond.sandoy@garanti.no

Styremedlem - Anne-Grete Nøttingnes, e-post:hnepneline@yahoo.no

StyremedlemEndre Johnsen  e-post: Endre.johnsen@enivest.net

Sekretær - Anders Haugen, e-post:anders.haugen@hellenes.as

 

Endringar i Eigarstyret blir gjordt ved val på årsmøte for laget medio mars kvart år.