Årshjul i Vassenden Barnehage

Årshjul for barnehageåret 2022 / 2023 Her kan de finne ein oversikt på ulike arrangement i barnehagen, som til dømes: karneval, forutkafe, jule og påskefrokost eller andre foreldrearrangement. Her har vi også skrive opp plandagar, og andre dagar barnehagen held stengt i løpet av året.