Babblerne - Språkutvikling for dei minste

Vi lærer språk og babblar saman med Babblerne. Å starte tidleg med språkutvikling hjå dei minste barna er viktig. i dette arbeidet har vi valgt å bruke figurane "babblerne" som er lyddukker med fonologisk namn. Målet med å leike med dei ulike figurtane , samstundes som vi les for dei er å lære barna å høyre forskjell på dei ulike lydane i språket. Gjennom leik med dei ulike figurane vil vi vekke barna si lyst til å lære å utvikle eige språk.

     

Den språklge utviklinga startar lenge før barna seier sitt første ord, og spedbarn startar tidleg å leggje merke til språket rundt seg.

Barna sine første språkelege øvingar startar ved å bable saman med dei som er rundt seg, eller aleine når dei pludrar litt for seg sjølv. Barnas babling er viktig for den seinare språkutviklinga, samstundes som den er knytt til barnet si sosilae utvikling. Bablinga blir gradvis meir sosialt orientert, og etterkvart vil barnet delta i samtalar med dei barna har rundt seg.

    


 Barnas babling er ivktig for den seinare språkutviklinga, samstundes som den er knytt til barnet si sosilae utvikling. Bablinga blir gradvis meir sosialt orientert, og etterkvart vil barnet delta i samtalar med dei barna har rundt seg.