Barnehagen vår

Vassenden Barnehage er ein 3 avdelings barnehage med fokus på naturliv, god helse og sunt kosthald. Eigen småbarnsavdeling , sikrar dei små ein trygg kvardag med omsorgsfulle vaksne. Vi har stort uteområde som vi nyttar aktivt heile året. Dyktige tilsette sikrar ditt barn god omsorg i trygge omgjevnadar Vårt mål GLADE OG TRYGGE SAMAN Barnehagen ligg midt i Hjellbrekkefeltet. VELKOMMNE INN TIL OSS

 

VASSENDEN BARNEHAGE

NATURBARNEHAGE, GOD HELSE OG SUNT KOSTHALD    

(Kropp, rørsle og helse)

 

Vassenden Barnehage er ein 3 avdelings barnehage med fokus på naturliv, god helse og sunt kosthald. Eigen småbarnsavdeling , sikrar dei små ein trygg kvardag med omsorgsfulle vaksne.