Styret

 

Ved andelslagets årsmøte, som kvart år avviklast innan utgangen av mars, vel andelslaget representantar til sitt styre.

Vassenden Barnehage SA er eit andelslag med skiftande medlemstal og kapital. Alle som har barnehageplass ved Vassenden Barnehage betalar ein andel og blir med det andelshavar i barnehagen, inntil barnet sluttar og andelen seiast opp. Andelshavarar møter opp på dugnadar og anna førefallande arbeid i barnehagen. Andelslaget vel sitt eige styre på årsmøtet som vert avvikla innan utgangen av mars kvart år. Eigarstyret skal drive andelslaget på beste måte, i samsvar med laget sine vedtekter og årsmøtet sitt vedtak. Eigarstyret har det formelle ansvaret for barnehagen, men har delegert myndigheit og dagleg drift til dagleg leiar i barnehagen.

 

Foreldrestyrets samansetting:

Styreleiar:
Jeanette Engen -jea.engen@gmail.com

Styremedlem                                                                                                                                    Endre Johnsen - Endre.Johnsen@enivest.net


Styremedlem
Kai Marius Alm Rødningsby -kaimarius@live.com

Styremedlem 

Julie Sund  -    juliehsund@icloud.com

                                                                                                                        

 

Vara:
Jonas Ølmheim -  jonasolmhei@hotmail.com

Francesca Bertorello - ilovebooksblog@gmail.com  

 

Dugnads ansvarleg:

 Margrethe Risnes Gjelsvik -margrethegjelsvik@yahoo.no

 

Dageleg leiar

Grete Iren Hansen  - vassbarn@gmail.com

 

Tilsetterepresentant

Anne Leknes Gryte - annelgryte@hotmail.com