Nyheter

 • Satsingsområder barnehageåret 2023-2024

  Våre 3 Satsingsområder dette året er: • Sunn mat og god helse • Lesetunder, språkutvikling og den gode kommunikasjonen. • Friluftsliv, leik og læring

  07.09.2023 14.16
 • Vasssenden Barnehage er med å utdanne eit av "Barnas Verneombud"

  BARNAS VERNEOMBUD Dene hausten er to av våre tilsette, dageleg leiar ,Grete Hansen og pedagogisk Leiar, Wenche Myhren deltagarar på Stine Sofie Stiftelsen sin Barnehagepakke "barnas verneombod" som er igangsatt saman med PBL (Private Barnehagers Landsforbund). Dei har som mål at alle landets barnehager skal ha et barnas verneombud – en ansatt som har ekstra kompetanse på å se sårbare barn i barnehagen.

  23.09.2021 20.17
 • Inkluderande Barnehage- og Skulemiljø

  INKLUDERANDE,RAUS OG STØTTANDE « I vår barnehage arbeider vi kontinuerleg og systematisk for å fremje eit trygt og inkluderande barnehagemiljø, og med å oppdage, undersøke og forebygge alle former for krenkelsar. Vi stoppar krenkelsar og fyljer opp med eigna tiltak heilt til barna opplever at dei har eit trygt og inkluderande miljø.»

  29.06.2018 12.15
 • Vassenden Barnehage på Facebook

  Vassenden Barnehage AS har eiga Facekook side. Her legg vi ut litt bilder som viser kva vi driv med om dagane :-)

  05.02.2018 11.13
 • Se flere aktuelle saker i arkivet...

Er du i tvil om du skal sende barnet ditt i barnehagen?

SJUKE BARN I BARNEHAGEN Du kjem sikkert mange gonger til å stille deg sjølv spørsmålet: Er mitt barn friskt nok til å vere i barnehagen saman med andre born? Hensikta med dette skrivet er å gi informasjon som gjer det lettare for foreldre å svare på spørsmålet.

Årshjul i Vassenden Barnehage

Årshjul for barnehageåret 2022 / 2023 Her kan de finne ein oversikt på ulike arrangement i barnehagen, som til dømes: karneval, forutkafe, jule og påskefrokost eller andre foreldrearrangement. Her har vi også skrive opp plandagar, og andre dagar barnehagen held stengt i løpet av året.

Laster..