Satsingsområder barnehageåret 2023-2024

Våre 3 Satsingsområder dette året er: • Sunn mat og god helse • Lesetunder, språkutvikling og den gode kommunikasjonen. • Friluftsliv, leik og læring

Dese 3 satsingsområda skal fylje oss gjennom heile barnehagekvardagen, saman med dei ulike tema vi skal jobbe med gjennom heile året 

Sunn mat og god helse

Vi skal servere sunn, tradisjonsrik mat. Setje fokus på å bruke reine og ferske råvarer I maten. Vi skal lære at ulikskap har verdi, og at alle er gode nok slik som dei er. 

Mål: Barna skal få kjennskap til sunne råvarer og vegen frå mat til måltid  Dei skal bli kjende med eigne behov, og glade i eigen kropp. Få kjennskap til menneskekroppen og utvikle gode vanar for hygiene, og eit variert kosthald.

 

  • Lesetunder, språkutvikling og den gode kommunikasjonen.

Barna skal få oppleve spenning og glede ved høgtlesing, forteljingar, song og samtalar. Saman skal vi skape eit positivt språkmiljø der vi bidreg til at barna leikar med språk, symbol og tekst, og eksperimenterar med rim, rytme, lydar, og ord.

Mål: Barna skal få kjenne på gleda over å dele litterære opplevingar  i tekst, tone og bilete, saman med andre, og å kunne gjenfortelje eigne opplevingar ved hjelp av ulike uttrykksmåtar.

 

·        Friluftsliv, leik og læring

Barnehagen skal leggje tilrette for at barna får positive friluftsopplevingar, barna skal kunne oppleve naturen som arena for leik og læring, vi skal kjenne på tilhøyre til naturen og utville respekt og gryande forståing for korleis vi kan ta vare på naturen rundt oss. 

Mål: Barna skal bli kjendt med naturen rundt oss, og korleis vi kan oppleve og meistre risikofylt leik gjennom kroppslege utfordringar .Saman skal vi ha gode friluftsopplevingar med allsidig leik året rundt, I alle typar vèr.