Vassenden Barnehage på Facebook

Vassenden Barnehage AS har eiga Facekook side. Her legg vi ut litt bilder som viser kva vi driv med om dagane :-)

Vårt mål for nettsida er å vise DEG litt av ditt barn`s kvardag :-)

  

 

Nettvett er viktig for oss som barnehage å tenkje på. Det er mange ulike barn, og føresette, og vi må sørge for at alle er bekvemme med at vi legg ut bilder på internett. Dette er grunnen til at borna vil bli vist anten med ryggen til, i profil, eller kun hender / føtter. 

 

Det morosame med dette er at borna kjenner att både seg sjølve og andre, sjølv om det kun visast er eit par hender som knar deig. 

 

 

 

Ta ein tur innom Facebooksida vår og kikk litt på nye og gamle bileter. Her finn de litt om kva vi syslar med:-) 

 

EIN GOD MÅTE Å SNAKKE SAMAN MED BORNA OM BARNEHAGEKVARDAGEN

 

Her er link til sida:Vassenden Barnehage sa på Facebook