Nyhetsarkiv

 • Satsingsområder barnehageåret 2023-2024

  Våre 3 Satsingsområder dette året er:
  • Sunn mat og god helse
  • Lesetunder, språkutvikling og den gode kommunikasjonen.
  • Friluftsliv, leik og læring

 • Vasssenden Barnehage er med å utdanne eit av "Barnas Verneombud"

  BARNAS VERNEOMBUD

  Dene hausten er to av våre tilsette, dageleg leiar ,Grete Hansen og pedagogisk Leiar, Wenche Myhren deltagarar på Stine Sofie Stiftelsen sin Barnehagepakke "barnas verneombod" som er igangsatt saman med PBL (Private Barnehagers Landsforbund). Dei har som mål at alle landets barnehager skal ha et barnas verneombud – en ansatt som har ekstra kompetanse på å se sårbare barn i barnehagen.

 • Inkluderande Barnehage- og Skulemiljø

  INKLUDERANDE,RAUS OG STØTTANDE

  « I vår barnehage arbeider vi kontinuerleg og systematisk for å fremje eit trygt og inkluderande barnehagemiljø, og med å oppdage, undersøke og forebygge alle former for krenkelsar. Vi stoppar krenkelsar og fyljer opp med eigna tiltak heilt til barna opplever at dei har eit trygt og inkluderande miljø.»

 • Vassenden Barnehage på Facebook

  Vassenden Barnehage AS har eiga Facekook side.
  Her legg vi ut litt bilder som viser kva vi driv med om dagane :-)

 • Vårt uteliv - Friluftsåret 2018

  Som naturbarnehage er vi glade for at det no blir sett fokus på Gleda av å bruke naturen rundt oss. Vi ser det som viktig at borna får oppleve naturens betydning for kropp og sinn.

  " Ekte natur gjer noko med born og menneskje som er vanskeleg å måle, men som ein likevel kan sjå, observere og sanse! " (Loftsnes)

 • Barnehageplass i Vassenden Barnehage? Velkomne til oss.

  For alle dei som ynskjer å søkje barnehageplass , ta gjerne kontakt med barnehagen :-)
  På telefon: 57727322
  På E-post:Vassbarn@gmail.com
  Eller stikk innom for ein prat.

  For å søke plass må de gå inn på kommunen sine sider, søke opp Vassenden barnehage under private barnehagar. Så kan de søke barnet Dykkar inn til oss :-) Velkomne til oss

 • Grøne tankar - Glade barn

  Grøne tankar - Glade barn er eit psykopedagogisk materiell retta mot å stimulere barns tanke- og kjenslebevisstheit. Vi brukar det her i barnehagen som ein metode for å hjelpe borna til å utvikle gode haldningar til seg sjølv og andre.