Nyhetsarkiv

 • Oppdatert informasjon om Coronaviruset


  Folkehelseinstituttet
  Følg råda som kan førebygge smitte: Vask hendene ofte med vatn og såpe, ved hoste bruk anten papirlommetørkle eller host i albogen, og ikkje host mot andre menneske.

 • Inkluderande Barnehage- og Skulemiljø

  INKLUDERANDE,RAUS OG STØTTANDE

  « I vår barnehage arbeider vi kontinuerleg og systematisk for å fremje eit trygt og inkluderande barnehagemiljø, og med å oppdage, undersøke og forebygge alle former for krenkelsar. Vi stoppar krenkelsar og fyljer opp med eigna tiltak heilt til barna opplever at dei har eit trygt og inkluderande miljø.»

 • Vassenden Barnehage på Facebook

  Vassenden Barnehage AS har eiga Facekook side.
  Her legg vi ut litt bilder som viser kva vi driv med om dagane :-)

 • Vårt uteliv - Friluftsåret 2018

  Som naturbarnehage er vi glade for at det no blir sett fokus på Gleda av å bruke naturen rundt oss. Vi ser det som viktig at borna får oppleve naturens betydning for kropp og sinn.

  " Ekte natur gjer noko med born og menneskje som er vanskeleg å måle, men som ein likevel kan sjå, observere og sanse! " (Loftsnes)

 • Barnehageplass i Vassenden Barnehage? Velkomne til oss.

  For alle dei som ynskjer å søkje barnehageplass , ta gjerne kontakt med barnehagen :-)
  På telefon: 57727322
  På E-post:Vassbarn@gmail.com
  Eller stikk innom for ein prat.

  For å søke plass må de gå inn på kommunen sine sider, søke opp Vassenden barnehage under private barnehagar. Så kan de søke barnet Dykkar inn til oss :-) Velkomne til oss

 • Grøne tankar - Glade barn

  Grøne tankar - Glade barn er eit psykopedagogisk materiell retta mot å stimulere barns tanke- og kjenslebevisstheit. Vi brukar det her i barnehagen som ein metode for å hjelpe borna til å utvikle gode haldningar til seg sjølv og andre.